Đông Tứ Mệnh – Tây Tứ Mệnh mua căn nào thuộc The Emerald.

HƯỚNG TRONG PHONG THỦY
Trong phong thủy Bát Trạch chia cung mệnh của người ra làm Đông tứ mệnhTây tứ mệnh.
– Đông tứ mệnh: Cung Chấn, Khảm, Tốn, Ly / 1 , 3 , 4 , 9
– Tây tứ mệnh: Cung Càn, Cấn, Đoài, Khôn / 2 , 5 , 6 , 7 ,8
Trong phong thủy hướng được chia thành Đông Tứ TrạchTây Tứ Trạch
– Đông tứ trạch: Đông, Đông Nam , Nam , Bắc
– Tây Tứ Trạch: Tây , Tây Bắc, Tây Nam , Đông Bắc
(1)Nhất Khảm, (2) Nhị Khôn, (3) Tam Chấn, (4) Tứ Tốn, (5) Ngũ Trung (Nam Khôn, Nữ Cấn), (6)Lục Càn, (7)Thất Đoài, (8)Bát Cấn, (9)Cửu Ly.
Nguyên tắc kết hợp là người nào thuộc nhóm cung mệnh Đông tứ mệnh thì làm nhà thuộc về các hướng về Đông tứ trạch. Và Người nào thuộc nhóm Tây tứ mệnh thì làm nhà về thuộc các hướng Tây tứ trạch sẽ tạo ra các dòng khí tốt. Nếu kết hợp ngược lại sẽ tạo ra các dòng khí xấu – hung hại.

Bài viết tham khảo hướng nhà theo phong thủy tại chung cư The Emerald Mỹ Đình.
( Bài viết, lấy theo tiêu chí số đông với quan niệm xem theo hướng Cửa chính của căn hộ)
1. Các căn 2 phòng ngủ hợp Đông Tứ Mệnh
– Căn : 06, 07 tòa E1 Cửa Đông Nam
– Căn 08 tòa E1, cửa chính Đông
– Căn 08 tòa E2, cửa chính Đông.
2. Các căn 2 phòng ngủ hợp Tây Tứ Mệnh.
– Căn 01, 12 tòa E1, cửa Tây Bắc
– Căn 01, 12 tòa E2, cửa Tây Nam
– Căn 06,07 tòa E2, cửa Đông Bắc ( Lưu ý, Đông Bắc thuộc Tây Tứ Trạch )
3. Các căn 3 phòng ngủ hợp Đông Tứ Mệnh
– Căn 03, 04 tòa E1 cửa Đông Nam
– Căn 09 tòa E1 và E2 cửa chính Đông.
4. Các căn 3 phòng ngủ hợp Tây Tứ Mệnh
– Căn 02, 11 tòa E1, cửa Tây Bắc
– Căn 02,11 tòa E2, cửa Tây Nam
– Căn 04 tòa E2 cửa Đông Băc
5. Các căn 4 phòng ngủ thuộc Đông Tứ Mệnh
– Chỉ duy nhất có căn 05 tòa E1 là cửa Đông Nam
6. Các căn 4 phòng ngủ thuộc Tây Tứ Mệnh
– Căn 03 và 05 tòa E2, cửa chính Đông Bắc.
Bài viết, mang tính chất tham khảo, dựa trên tiêu chí số đông, với quan niệm xem hướng theo hướng cửa chính của căn hộ chung cư.
Trân trọng !
BAN KINH DOANH DỰ ÁN THE EMERALD

Hotline: 0918.999.625 – 0964.672.439

Email: ceo.vimefulland@gmail.com

Web: www.vimefullandhanoi.com

Đông Tứ Mệnh – Tây Tứ Mệnh mua căn nào thuộc The Emerald.
5 (100%) 15 votes

Bình luận đã bị đóng.

0918.999.625