Tổng hợp mẫu thiết kế 4 tòa E1-E2-E3-E4 dựa án The Emerald Mỹ Đình

Bài viết tổng hợp lại thiết kế chi tiết của 4 tòa chung cư E1 – E2 – E3 – E4 dự án The Emerald Mỹ Đình.

 1. Mô tả vị trí các tòa chung cư The Emerald
 2. Thiết kế tổng mặt bằng các tòa E1-E2-E3-E4 chung cư The Emerald Mỹ Đình.

  Lưu ý: Thông số diện tích trên bản vẽ này là thông số Tim Tường


 3. Thiết kế chi tiết 12 căn hộ tòa E1 chung cư The Emerald.

Để xem chi tiết, quý khách vui lòng Click vào từng căn.

 • Căn 01
 • Căn 02
 • Căn 03
 • Căn 04
 • Căn 05
 • Căn 06
 • Căn 07
 • Căn 08
 • Căn 09
 • Căn 10
 • Căn 11
 • Căn 12
Thiết kế Căn 01 tòa E1 The Emerald 

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Tây Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban công Đông Nam view quảng trường trung tâm.
Thiết kế căn 02 tòa E1 – The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Tây Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban công Đông Nam view quảng trường trung tâm.
Thiết kế căn 03 tòa E1 – The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh ( Căn góc )
 • Cửa Đông Nam ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Bắc – Đông Bắc: view về phía đường Lê Đức Thọ, cung thể thao điền kinh Quốc Gia.
Thiết kế căn 04 tòa E1- The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Đông Nam ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Bắc view về phía đường Lê Đức Thọ, cung thể thao điền kinh Quốc Gia.
Thiết kế căn 05 Tòa E1 – The Emerald

 • Thiết kế 4 phòng ngủ – 3 vệ sinh – 1 phòng làm việc.
 • Cửa Đông Nam ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Bắc view về phía đường Lê Đức Thọ, cung thể thao điền kinh Quốc Gia.
Thiết kế căn 06 tòa E1 The Emerald

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
 • Cửa Đông Nam ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Bắc view về phía đường Lê Đức Thọ, cung thể thao điền kinh Quốc Gia.
Thiết kế căn 07 tòa E1 The Emerald

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
 • Cửa Đông Nam ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Bắc view về phía đường Lê Đức Thọ, cung thể thao điền kinh Quốc Gia.
Thiết kế căn 08 tòa E1 The Emerald

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
 • Cửa chính Đông ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây – Tây Bắc view trực diện Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình ( 2 view )
Thiết kế căn 09 tòa E1 The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
 • Cửa chính Đông ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây  view trực diện Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình.
Thiết kế căn số 10 tòa E1 The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa chính Tây ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban Công Đông Nam view quảng trường trung tâm The Emerald
Thiết kế căn số 11 tòa E1 The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Tây Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban Công Đông Nam view quảng trường trung tâm The Emerald
Thiết kế căn số 12 tòa E1 The Emerald

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Tây Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban Công Đông Nam view quảng trường trung tâm The Emerald

 • Thiết kế chi tiết 12 căn hộ tòa E2 chung cư The Emerald.

Để xem chi tiết, quý khách vui lòng Click vào từng căn.

 • Căn 01
 • Căn 02
 • Căn 03
 • Căn 04
 • Căn 05
 • Căn 06
 • Căn 07
 • Căn 08
 • Căn 09
 • Căn 10
 • Căn 11
 • Căn 12
Thiết kế Căn 01 tòa E2 The Emerald 

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Tây Nam ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban công Đông Bắc view quảng trường trung tâm.
Thiết kế căn 02 tòa E2 – The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Tây Nam ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban công Đông Bắc view quảng trường trung tâm.
Thiết kế căn 03 tòa E2 – The Emerald

 • Thiết kế 4 phòng ngủ – 3 vệ sinh ( Căn góc )
 • Cửa Đông Bắc ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Nam view về phía đường Lê Quang Đạo, cung Nghị Việt Trung
Thiết kế căn 04 tòa E2- The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Đông Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Nam view về phía đường Lê Quang Đạo, cung Nghị Việt Trung
Thiết kế căn 05 Tòa E2 – The Emerald

 • Thiết kế 4 phòng ngủ – 3 vệ sinh – 1 phòng làm việc.
 • Cửa Đông Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Nam view về phía đường Lê Quang Đạo, cung Nghị Việt Trung .
Thiết kế căn 06 tòa E2 The Emerald

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
 • Cửa Đông Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Nam view về phía đường Lê Quang Đạo, cung Nghị Việt Trung
Thiết kế căn 07 tòa E2 The Emerald

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
 • Cửa Đông Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây Nam view về phía đường Lê Quang Đạo, cung Nghị Việt Trung
Thiết kế căn 08 tòa E2 The Emerald

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
 • Cửa chính Đông ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây – Tây Nam view trực diện Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình ( 2 view )
Thiết kế căn 09 tòa E2 The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
 • Cửa chính Đông ( Đông Tứ Mệnh )
 • Ban công Tây  view trực diện Sân Vận Động Quốc Gia Mỹ Đình.
Thiết kế căn số 10 tòa E2 The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa chính Tây ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban Công Đông Nam view quảng trường trung tâm The Emerald
Thiết kế căn số 11 tòa E2 The Emerald

 • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Tây Nam ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban Công Đông Bắc view quảng trường trung tâm The Emerald
Thiết kế căn số 12 tòa E2 The Emerald

 • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh
 • Cửa Tây Nam ( Tây Tứ Mệnh )
 • Ban Công Đông Bắc view quảng trường trung tâm The Emerald
 • Thiết kế chi tiết 12 căn hộ tòa E3 chung cư The Emerald.
  • Căn 01
  • Căn 02
  • Căn 03
  • Căn 04
  • Căn 05
  • Căn 06
  • Căn 07
  • Căn 08
  • Căn 09
  • Căn 10
  • Căn 11
  • Căn 12
  Thiết kế Căn 01 tòa E3 The Emerald 

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Đông Nam ( Đông Tứ Mệnh )
  • Ban công Tây Bắc view quảng trường trung tâm.
  Thiết kế căn 02 tòa E3 – The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Đông Nam
  • Ban công Tây Bắc view quảng trường trung tâm.
  Thiết kế căn 03 tòa E3 – The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh ( Căn góc )
  • Cửa Tây Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
  • Căn góc, 2 ban công
   – Hướng Đông Nam view The Manor
   – Hướng Nam view Công Viên Bộ Ngoại Giao
  Thiết kế căn 04 tòa E3- The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Tây Bắc
  • Ban công Đông Nam, mát mẻ, view về The Manor
  Thiết kế căn 05 Tòa E3 – The Emerald

  • Thiết kế 4 phòng ngủ – 3 vệ sinh – 1 phòng làm việc.
  • Cửa Tây Bắc
  • Ban công Đông Nam, mát mẻ, view về The Manor
  Thiết kế căn 06 tòa E3 The Emerald

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
  • Cửa Tây Bắc
  • Ban công Đông Nam, mát mẻ, view về The Manor
  Thiết kế căn 07 tòa E3 The Emerald

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
  • Cửa Tây Bắc
  • Ban công Đông Nam, mát mẻ, view về The Manor
  Thiết kế căn 08 tòa E3 The Emerald

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
  • Cửa chính Tây
  • Ban công 2 view
   – View Đông Nam nhìn về The Manor
   – View chính Đông nhìn về Marie Curie và Keang Nam
  Thiết kế căn 09 tòa E3 The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
  • Cửa chính Tây
  • Ban công chính Đông view Marie Curie và Keang Nam
  Thiết kế căn số 10 tòa E3 The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa chính Đông
  • Ban Công chính Tây view quảng tường trung tâm, view hiện đại, mát mẻ, do được tòa E2 chắn nắng tây.
  Thiết kế căn số 11 tòa E3 The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Đông Nam
  • Ban Công Tây Bắc view quảng trường trung tâm.
  Thiết kế căn số 12 tòa E3 The Emerald

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Đông Nam
  • Ban Công Tây Bắc view quảng trường trung tâm, nhưng không bị ảnh hưởng bởi nắng tây.

  • Thiết kế chi tiết 12 căn hộ tòa E4 chung cư The Emerald.

  Để xem chi tiết, quý khách vui lòng Click vào từng căn.

  • Căn 01
  • Căn 02
  • Căn 03
  • Căn 04
  • Căn 05
  • Căn 06
  • Căn 07
  • Căn 08
  • Căn 09
  • Căn 10
  • Căn 11
  • Căn 12
  Thiết kế Căn 01 tòa E4 The Emerald 

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Đông Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
  • Ban công Tây Nam view quảng trường trung tâm.
  Thiết kế căn 02 tòa E4 – The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Đông Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
  • Ban công Tây Nam view quảng trường trung tâm.
  Thiết kế căn 03 tòa E4 – The Emerald

  • Thiết kế 4 phòng ngủ – 3 vệ sinh ( Căn góc )
  • Cửa Tây Nam ( Đông Tứ Mệnh )
  • Ban công Đông Bắc view về phía đường Phạm Hùng, và có nhược điểm là có thể view được khu vực nghĩa trang Đình Thôn.
  Thiết kế căn 04 tòa E4- The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Tây Nam ( Tây Tứ Mệnh )
  • Ban công Đông Bắc view về phía đường Phạm Hùng, và có nhược điểm là có thể view được khu vực nghĩa trang Đình Thôn.
  Thiết kế căn 05 Tòa E4 – The Emerald

  • Thiết kế 4 phòng ngủ – 3 vệ sinh – 1 phòng làm việc.
  • Cửa Tây Nam
  • Ban công Đông Bắc view xa là Phạm Hùng – Cầu Giấy.
  Thiết kế căn 06 tòa E4 The Emerald

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
  • Cửa Tây Nam
  • Ban công Đông Bắc view xa là Phạm Hùng – Cầu Giấy. .
  Thiết kế căn 07 tòa E4 The Emerald

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
   • Cửa Tây Nam
   • Ban công Đông Bắc view xa là Phạm Hùng – Cầu Giấy
  Thiết kế căn 08 tòa E4 The Emerald

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
  • Cửa chính Tây
  • Ban công Đông Bắc view phạm hùng và hướng Đông view Marie Curiew ( 2 view )
  Thiết kế căn 09 tòa E4 The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh.
  • Cửa chính Tây
  • Ban công Chính Đông view trường Marie Curie
  Thiết kế căn số 10 tòa E4 The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa chính Đông
  • Ban Công chính Tây view quảng trường trung tâm
  Thiết kế căn số 11 tòa E4 The Emerald

  • Thiết kế 3 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Đông Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
  • Ban Công Tây Nam view quảng trường trung tâm The Emerald
  Thiết kế căn số 12 tòa E4 The Emerald

  • Thiết kế 2 phòng ngủ – 2 vệ sinh
  • Cửa Đông Bắc ( Tây Tứ Mệnh )
  • Ban Công Tây Nam view quảng trường trung tâm The Emerald

Để cập nhật tình hình giao dịch, check căn, check giá, cũng như quy trình giao dịch, thủ tục mua bán, vay vốn ngân hàng ,… quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Ban Kinh Doanh Dự Án The Emerald.

Hotline: 0918.999.625 – 0964.672.439

Email: ceo.vimefulland@gmail.com

Web: www.vimefullandhanoi.com

 

Xem thêm:

> Hướng nhà theo phong thủy tại The Emerald.

> Nội thất bàn giao của chung cư The Emerald

 

Tổng hợp mẫu thiết kế 4 tòa E1-E2-E3-E4 dựa án The Emerald Mỹ Đình
3.7 (74%) 60 votes

Bình luận đã bị đóng.

0918.999.625